urkvartovo viđenje međunarodnog položaja srbije

URKVARTOVO VIĐENJE MEĐUNARODNOG POLOŽAJA SRBIJE

Jelena Paunović-Štermenski
Ova knjiga predstavlja ozbiljnu studiju posvećenu Dejvidu Urkvartu koji je imao veoma važan uticaj na položaj i spoljnu politiku Srbije, tridesetih i četrdesetih godina 19. veka. Podeljena je u deset poglavlja, kroz koje obrađuje kompletan rad Dejvida Urkvarta, usko vezan za Srbiju.
Pošalji