uprava u stihu, reči i slici

UPRAVA U STIHU, REČI I SLICI

Vuk Cucić
Štivo koje se nalazi pred čitaocem nije uobičajena pojava u pravnoj literaturi. U pet odeljaka, pod 59 naslova objedinjeni su stihovi o različitim institutima upravnog prava. Svaka grupa stihova praćena je kraćim objašnjenjem njihove poente i pojmova o kojima govore. Objašnjenja sadrže upućivanja na objašnjenja povezanih pravnih instituta, kako bi se izbeglo ponavljanje, u meri u kojoj je to moguće. Stihove prati i šest karikatura, od kojih je jedna na naslovnoj strani (Uprava po Darvinu). Nakon svega sledi i pojmovnik, koji služi lakšem snalaženju u knjizi.

Knjiga nije isključiva i ograničena u pogledu ciljne grupe.
Pošalji