uporedna mitologija

UPOREDNA MITOLOGIJA

Jan Puhvel

Puhvel se sa podjednakim znanjem i uspehom ogledao na oba polja indoevropske komparativistike: na jezičkom i na mitološkom. Među plodovima njegovog rada na ovom drugom polju izdvaja se upravo knjiga Komparativna mitologija. Puhvel je predstavnik takozvane „nove komparativne mitologije“ koju su utemeljili njegovi učitelji, Šveđanin Stig Bikander i, naročito, Francuz Žorž Dimezil.

Pošalji