umreti u proleće

UMRETI U PROLEĆE

Ralf Rotman
„Sve su nam bliže, čoveče! Kad bih bar znao neko mesto za nas...“
U romanu „Umreti u proleće“ Ralf Rotman pripoveda priču o Valteru Urbanu i Fridrihu – „Fiteu“- Karoliju, dvojici sedamnaestogodišnjih mlekara iz severne Nemačke, koji su prinudno regrutovani u februaru 1945. Jedan je angažovan kao vozač intendantske jedinice oružanih odreda SS, a drugi, Fite, mora na front. Dezertira, biva uhvaćen i osuđen na smrt, a Valter, čiji cinični pretpostavljeni ne prihvata nikakve izgovore, iznenada će se naći prinuđen da strelja najboljeg druga...
Pošalji