umetnost i tehnologije komunikacija

UMETNOST I TEHNOLOGIJE KOMUNIKACIJA

Aleksandar Luj Todor
Knjiga Umetnost i tehnologije komunikacija Aleksandra Luja Todorovića opisuje rađanje modernih sredstava komunikacija, objašnjava suština njihovog rada i ukazuje na razmenu uticaja između sredstava komuniciranja, na jednoj, i umetnosti na drugoj strani. Posebna pažnja je posvećena nastanku modernih medija, fotografije, filma, radija i televizije i načinu na koji su ti mediji najpre podražavali postojeće umetnosti i pozajmljivali od njih pristupe i rešenja da bi kasnije i sami postali sredstva umetničkog izražavanja i izvršili snažan povratni uticaj na iste one umetnosti na koje su se nekad ugledali.Upuštajući se u do sada nedovoljno istraženi deo široke oblasti međudejstva umetnosti i njenog okruženja, ova knjiga želi bude još jedan neophodni most između umetnosti i tehnologije, ali i izazovno štivo za sve one koji studiraju, ili ih jednostavno privlače složena pitanja umetničkog stvaralaštva.
Pošalji