umetnost i propast transkulturalna naklapanja

UMETNOST I PROPAST : TRANSKULTURALNA NAKLAPANJA

Vladimir Kopicl
Zbirka eseja Vladimira Kopicla sa izazovnim naslovom Umetnost i propast donosi reprezentativne primere njegovog novijeg esejističkog razmatranja problematike savremene kulture u svetlu analitike evropskih i naših najaktuelnijih praksi u polju kulturne politike, kao i najmarkantnijih pojava koje su na naša i svetska zbivanja ostavila neizbrisiv trag.
Pošalji