umetnost i kriminal

UMETNOST I KRIMINAL

Renata Samardžić
U knjizi "Umetnost i kriminal" su predstavljene različite vrste kriminala u vezi s umetninama – krađe umetničkih dela i liturgijskih predmeta, pljačke antikviteta, vandalizam i krivotvorenje – i njihove društvene posledice.
Podelite:

U knjizi "Umetnost i kriminal" opisan je istorijski razvoj krimanala u vezi sa umetninama od antičkih ratnih zaplena i krstaških ratova, preko Napoleonovih ratnih trofeja, sve do nacističkih pljački i konfiskacija tokom Drugog svetskog rata; od elegantnih viktorijanskih krađa iz muzeja i privatnih kolekcija do savremenih kriminalnih mreža i pljačkanja antikviteta za finansiranje terorističkih grupa i političkih aktivnosti; odvizantijskog ikonoborstva i vandalizma u Francuskoj revoluciji, do savremenog vojnog i ideološkog vandalizma usmerenog na uništavanje kulturnog identiteta; od zlatnog doba krivotvorenja umetnina krajem XIX veka, do novih kolekcionara XX i XXI veka. Opisani su i pravni mehanizmi kojima današnje države pokušavaju da spreče art crime. Poslednje poglavlje posvec´eno je statističkoj analizi strukture i kretanja kriminaliteta u vezi sa kulturnim dobrima u Srbiji u periodu 2000 -2014. godine.

Pošalji