umetnost bez granice

UMETNOST BEZ GRANICE

Vladimir Kopicl, Sava Stepanov
O srpsko- mađarskim umetničkim kontaktima i prepletima u Xxveku.
SAVA STEPANOV: "UMETNOST BEZ GRANICE"
Knjiga eseja o umetnicima iz Vojvodine i Mađarske koji su živeli, stvarali i izlagali sa obe strane granice, predstavlja pokušaj da se sagledaju međusobne veze, uticaji i prepleti u umetnosti dvaju naroda. Nekada državljani iste austro-ugarske carevine a potom podeljeni u dve samostalne države, i likovni umetnici su delili sudbinu tog odista nesretnog dvadesetog veka - u vremenima dva velika i krvava svetska rata, u uslovima međuratnih uspona i padova, u doba socijalističkih režima, pa sve do sličnih "doživljaja" izazvanih tranzicijskim procesima ka novim društvenim konceptima...
Pošalji