umešnost komuniciranja teorijski i praktični aspekti

UMEŠNOST KOMUNICIRANJA - TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI

Danijela S. Petrović
Knjiga Umešnost komuniciranja, delo Danijele S. Petrović, predstavlja sveobuhvatan teorijski prikaz zasnovan na brojnim naučnim podacima koji izučavaju međuljudsku komunikaciju. Pored toga, autorka piše i o praktičnim aspektima komunikacije, dajući brojne savete o tome kako svako od nas može pooljšati ove veštine, a time i odnose sa ljudima.
Podelite:

Knjiga neophodna kako različitim profesionalcima, tako i ljudima u svakodnevnom životu, da uspešno odgovore na izazove komuniciranja i unaprede svoje interpersonalne odnose.

Knjiga Umešnost komuniciranja sadrži sistematski i kritički izložen pregled obimne naučne građe koja se tiče interpersonalne komunikacije. Koncipirana je na osnovu jasno postavljenog cilja da se prvo ukaže na generalni koncept komunikacije i umešnosti komuniciranja, a zatim predstave osnovne vrste komunikacije i konteksti u kojima se ona odvija, kao i ključne komunikacijske veštine.

Autorka daje sveobuhvatan i na savremenim istraživanjima zasnovan teorijski prikaz, koji osvetljava složenost komunikacionog procesa. Takođe, prilikom bavljenja praktičnim aspektima komunikacije, autorka iz teorijske analize izvlači veliki broj kontekstualno prilagođenih praktičnih saveta.

Teme koje su u knjizi obrađene pružaju ona saznanja koja su potrebna kako različitim profesionalcima, tako i ljudima u svakodnevnom životu, da uspešno odgovore na izazove komuniciranja i unaprede svoje interpersonalne odnose.

Pošalji