um crne šume uspon i pad martina hajdegera

UM CRNE ŠUME: USPON I PAD MARTINA HAJDEGERA

Milan Brdar
Celovita kritika filozofskog opusa Martina Hajdegera, filozofa koji od svih vekovnih autora predstavlja najveći izazov za tumače filozofije.
Pošalji