ukleta ljubav

UKLETA LJUBAV

Vuksan Knežević
Ukleta ljubav Vuksan Kneževića je potresna priča o vremenu komunističkog sistema i sudbinama ljudi u njemu. Suočeni sa Udbom i Golim otokom junaci romana Ukleta ljubav pokušavaju da nađu svoje mesto u totalitarnom sistemu.
Podelite:

Pred čitaocem je svedočanstvo o vremenu komunističke Jugoslavije, na čijem naličju pronalazimo nevine žrtve sistema, izgubljene i ispražnjene živote usled isledničkog terora Udbe i krvavog golootočkog iskustva.

Pošalji