Dostava SAMO 99 din. Besplatna dostava za kupovinu preko 1999 din
ugovor o prodaji u anglosaksonskom pravu
750 rsd
- +

UGOVOR O PRODAJI U ANGLOSAKSONSKOM PRAVU

Maša Mišković
Podelite:
Nesporno je da ugovor o prodaji ima veliki značaj u svim nacionalnim pravima, ali treba imati u vidu da među nacionalnim pravima postoje razlike. One su još veće, sa često suprotnim rešenjima, između zemalja civil law i common law sistema. Razlike između ova dva sistema posebno dolaze do izražaja prilikom ugovaranja u međunarodnoj trgovini, gde lica iz Srbije retko ugovaraju primenu srpskog prava kao merodavnog, na pitanja koja ugovorom nisu uopšte ili nisu jasno uređena.