učenje kroz praksu u vrtiću

UČENJE KROZ PRAKSU U VRTIĆU

Tatjana Pavlović, Branislav Stanojević, Anita Erić
Podelite:
Efikasna refleksivna praksa može se uporediti s kompasom. Kao što kompas pomaže pri orijentaciji, tako i refleksivna praksa pruža pomoć vaspitačima i stručnim saradnicima da shvate gde se nalaze na svom profesionalnom putu i kuda dalje žele da idu.
Pošalji