ubistva red po red

UBISTVA RED-PO-RED

Poleksija Hadži-Vidanović
Rukopis Vladislava, učenika Bogdana Popovića, baca sasvim novo svetlo na ličnost Bogdana Popovića i Beograd s početka 20. veka. Da li je poznati profesor i kritičar bio upleten u nekoliko skandaloznih afera? Da li su njegovi talenti bili samo akademski?
Pošalji