ubeđivanje umetnost ubeđivanja ljudi

UBEĐIVANJE - UMETNOST UBEĐIVANJA LJUDI

Džejms Borg

Da li ste se ikada pitali kako to izgleda kad postignete da ljudi rade šta godželite, kada god to poželite?Svi mi znamo ljude koji su neverovatnoubedljivi. Prirodnim šarmom nekakouspevaju da zadobiju naše poverenje,interesovanje i podršku, uvek iznova.Da li je to dar sa kojim su oni rođeni?Dali je sve to iluzija?Ne, to je veština ubeđivanja i vi jetakođe možete naučiti.

Pošalji