u vlasti privida

U VLASTI PRIVIDA

Aleksander Fjut
Knjiga eseja U vlasti privida posvećena je posleratnoj poljskoj književnosti. O kakvim prividima je reč? Prividima poput onoga o velikom značaju poljske države u Evropi. Pišući o pojedinim piscima toga vremena i o njihovim delima, Fjut predstavlja poljsku istorijsko-književnu problematiku u širim, društvenim, istorijskim, kulturnim i ideološkim kontekstima. „Uveren sam da nas je u moćnu vlast privida najviše gurnula odbačenost. Pošto nas je siti i samozadovoljni Zapad odbacio, našli smo se u paklu dvadesetog veka, koji su nam pripremili nacistički i sovjetski totalitarizam zajedno [...].
Pošalji