u požaru svetova ivo andrić jedan evropski život

U POŽARU SVETOVA. IVO ANDRIĆ – JEDAN EVROPSKI ŽIVOT

Mihael Martens
Izuzetna i nepristrasna biografija Ive Andrića U požaru svetova. Ivo Andrić – Jedan evropski, život Mihaela Martensa je sveobuhvatan uvid u političku delatnost i život velikana srpske književnosti. Ova knjiga je dokaz da autori van ovih prostora mogu podariti našoj kulturi tekst koji je nedostajao.
Podelite:

Prva sveobuhvatna biografija našeg nobelovca!
Naslov knjige U požaru svetova parafraza je rečenice iz Andrićeve priče „Žena na kamenu“ jer, prema rečima autora ove knjige, najbolje ilustruje Andrićev politički život: „Sagoreti bez ostatka, izgubiti se u opštem požaru svetova kao vatra u vatri.“ Na nekoliko stotina stranica Martens detaljno, i na osnovu temeljnog poznavanja Andrićevog dela, prepiske, arhivske građe i korišćene literature, opisuje Andrićev život od rođenja u Bosni, preko sarajevskog atentata i diplomatske službe u Berlinu, pa do života u Beogradu pod okupacijom, kada piše dela koja će mu doneti svetsku slavu, a priklanjanje Andrića novoj vlasti posle oslobođenja posebno su intrigantan deo ove iscrpne i pouzdane biografske studije.„U pitanju je zadivljujuća biografija književnog genija u politički burnom vremenu, koji svoje moćno stvaralačko oruđe nije iskoristio kao patos akcije i oredeljenja nego kao doprinos dostojanstvu velike literature.“ Andreas Brajtenštajn„Knjiga U požaru svetova na mnogo će se načina čitati u zemlji i u zemljama iz kojih je Ivo Andrić potekao, ali nijedan neće biti sličan načinu na koji se čita u Njemačkoj, ili na koji će se čitati na drugim europskim jezicima na koje će biti prevedena. Veličina Martensove knjige u tome je što je uspio napisati tekst koji je moguće obuhvatiti iz kulturološki tako udaljenih perspektiva i iz toliko različitih interesa.“ Miljenko Jergović„Ivo Andrić bio je prvi koji se u svojim knjigama zapitao mogu li Evropa i Islam zajedno. Izvanredna Martensova biografija Ive Andrića čita se kao uzbudljiv roman XX veka.“ Volfgang Šnajder„Martensova knjiga o Andriću na svojevrstan način potvrđuje tezu da autori rođeni izvan jugoslovenskog istorijskog prostora, kojima srpski nije maternji, ali njime suvereno vladaju, mogu da napišu knjige koje našoj kulturi nedostaju.“ Muharem Bazdulj

Mihael Martens, U POŽARU SVETOVA. IVO ANDRIĆ - JEDAN EVROPSKI ŽIVOT

17.04.2020.

Ovo delo nemačkog novinara i pisca Mihaela Martensa, velikog poznavaoca naših prostora, čitaocima donosi sveobuhvatnu biografiju našeg velikog nobelovca Ive Andrića. Knjiga je napisana kao rezultat dugogodišnjeg istraživačkog rada, tokom kojeg je autor prikupio mnoštvo materijala baziranog na arhivskim podacima, ali i iz razgovora sa poznavaocima Andrićevog života, i pretočio ga u uzbudljiv istorijski opis jednog burnog vremena. Detaljnije

Pošalji