u epicentru doživljaji jednog reportera sa putovanja po balkanskom poluostrvu (1982 1991)

U EPICENTRU : DOŽIVLJAJI JEDNOG REPORTERA SA PUTOVANJA PO BALKANSKOM POLUOSTRVU : (1982-1991)

Željko Marković
Podelite:
U knjizi se nalaze Markovićeve reportaže, putopisi i drugi tekstovi koji su objavljeni u novosadskom „Dnevniku”, „Glasu Omladine” , „Stavu” i drugim jugoslovenkim listovima u periodu od 1982. do 1991. godine.
„U mnogim svojim reportažama nastojao sam da budem učesnik, pa sam se tako 1985. godine simbolično spuštao sa speleolozima u jednu od najdubljih jama u Evropi iznad Žabljaka. Pokrivao sam za novosadski ’Dnevnik’ tokom osamdesetih godina značajne događaje u regionu, bio sam često u epicentru, a sa mnom su mnogo puta bili i fotoreporteri ’Dnevnika’”, rekao je UNS-u Marković.
Pošalji