u dvorani snova

U DVORANI SNOVA

Aleksandra Kari
Vanvremeni roman o ženi koja je premostila jaz između dva sveta u burno doba susreta Istoka i Zapada.

„Karijeva pruža čarobnu sliku Kine u trenutku kada zemlju pustoše strani uticaji. Ispripovedana iz ugla različitih junaka, ovo nije samo priča o Đinhui, već i o samoj Kini.“ – Library Journal

„Ova proza, glatka poput svile, začinjena tančinama kineskih običaja i Đinhuinim omiljenim mitološkim pričama, pojačava utisak da slušamo jednu iznova ispripovedanu legendu. Ova maštovita i neodoljiva interpretacija raspiruje zanimanje za istinsku Saj Đinhuu.
Pošalji