u cilju kraja nema

U CILJU KRAJA NEMA

Dalibor Daničić
Kakve veze imaju trčanje, Hristos i poezija?
Veza je čovek kojeg nikada nisu zabolela leđa. Ujedno je to čovek sa istančanim pragom osetljivosti, ali ne i ranjivosti, preciznije, iako ranjen, on će čvrsto stajati, tj. nastaviti da se kreće.
Kad sam ga upoznao, nisam mogao pretpostaviti da će biti pesnik, mada moram priznati, uvek je imao u sebi neobičnost neophodnu za pesnika.
A i, da li je pesnik?
Pre će biti da je to čovek snažnog iskustva koji ne sme, i ne može da se zakopa, ali i ne može na bolji način da se izrazi, do pesmom. Trčanje je samo put do iskustva, dok autentičnost svedočenja podupiru bezmalo celi Alpi. Zato je i karakterpesama ujedno oštar i plemenit.I istina, čak i kad se seče. Objavljivati istinu dar je sa visine i zavređuje tiho, i duboko poštovanje.Ne varajte se, istina nije uvek vezana za objektivnost. Svom svojom subjektivnosšću stojim iza toga da u ovim pesmama ima Nešto.Nazovite to Nešto kako hoćete, ali tek kad ga između redova pronađete.Hvala svima koji su se potrudili da ova zbirka bude objavljena.Otac Petar Bogdanović
Pošalji