tumačenje lirske pesme

TUMAČENJE LIRSKE PESME

Tihomir Brajović
Tumačenje lirske pesme. Od teorije do interpretativne prakse Tihomira Brajovića prva je celovita studija te vrste u srpskoj i regionalnoj nauci o književnosti. Sabirajući moderno i savremeno znanje o razumevanju pesničkih tvorevina, autor stručnoj publici ali i ljubiteljima književnosti uopšte nudi inovativan pristup interpretaciji lirskog teksta kao jednom od nasloženijih zahteva koji se postavlja proučavaocima književnosti.

Svako od četrnaest poglavlja Brajovićeve knjige "Tumačenje lirske pesme" baca svetlo na poseban aspekt pesničkog umeća (naslov, oblik, lirski „glas”, retorski modusi, cikličnost, misaonost, hermetičnost, angažovanost itd). Načelne mogućnosti razumevanja ilustrovane su pri tome pojedinačnim interpretacijama četrdesetak ostvarenja najznačajnijih (pred)modernih i savremenih srpskih pesnika, u širokom rasponu od Branka Radičevića, Vojislava Ilića, Rakića, Disa, Crnjanskog ili Rastka Petrovića, pa sve do Stevana Raičkovića, Desanke Maksimović, Vaska Pope, Branka Miljkovića, Ivana V. Lalića, Borislava Radovića i Novice Tadića.br>Tumačenje lirske pesme Tihomira Brajovića predstavlja prvu takvu, celovito osmišljenu knjigu u srpskoj i regionalnoj nauci o književnosti. Teorijski profilisan, metodološki koherentan i propedeutički pregledan, ovaj rukopis može da bude od koristi širokom krugu čitalaca zainteresovanih za ovu vrstu literature.Mihajlo PantićAutor ne samo da daje uvid u postojeće teorijske smjerove i metode tumačenja lirske pjesme, nego razvija vlastitu konceptualnu i analitičku matricu koja posjeduje interpretativnu svježinu i snagu. Analitički primjeri mahom su izvedeni čitanjem moderne i suvremene srpske lirike, ali to recepciju knjige ne bi trebalo ograničiti budući da slične recentne studije u južnoslavenskom kulturnom prostoru nema.Tvrtko VukovićReč je o sveobuhvatnom, duboko promišljenom, nadahnuto pisanom i veoma inovativnom štivu čiji su mogući recipijenti svi – od običnih ljubitelja poezije, preko đaka i studenata, te njihovih nastavnika, do ozbiljnih izučavalaca književnosti ilirike.Zorica Đergović-Joksimović

Pošalji