tuđa kost

TUĐA KOST

Sanja Savić
Roman Tuđa kost Sanje Savić, priča je o dve raličite generacije žena i njihovom položaju nekad i sad. Sanja Savić kroz ovaj roman analizira patrijarhalno društvo u kome junakinje žive. Tuđa kost ističe razlike, ali i pravi paralele između sadašnjeg i nekadašnjeg.

Naš veliki etnograf Tihomir Đorđević navodi da se sintagma „tuđa kost“ u narodu neretko koristila da opiše žensko čeljade u kućama – novopristiglo, ali ponekad i domaće. Taj motiv „tuđinstva“ među svojima, zaostacima patrijarhalnog kroz društveno shvatanje, ali i generacijsko nasleđe, okosnica je ovog romana.
Tri priče, glavne junakinje i njene dve babe, prepliću se u ravnomernom rasporedu najveći deo romana. Na taj način, autorka bira važne punktove i pravi paralele, kako se genetsko/kulturno nasleđe reflektuje kroz potomke. Koje su to matrice koje se nesvesno ponavljaju, a koje su one koje se svesno krše?

Pošalji