tržište ili hram stanovište vladimira vujića

TRŽIŠTE ILI HRAM : STANOVIŠTE VLADIMIRA VUJIĆA

Vladimir Dimitrijević
Knjiga je nastala na osnovu doktorske disertacije odbranjene na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu jula 2016, pred komisijom u kojoj su bili prof. dr Jovan Delić, prof. dr Milan Radulović i dr Dragan Hamović.
Pošalji