troja

TROJA

Nikolaj Albertovič Kun

Najistaknutije mesto među helenskim mitovima i legendama svakako zauzimaju predanja o gradu Troji i Trojanskom ratu, koji se, kako se najčešće veruje, vodio od 1193. do 1183. g. pre n. e.
Antički autori nisu bili sasvim saglasni u određivanju datuma Trojanskog rata pa se pominje više datuma u rasponu od dva veka, počevši od 1334. g. pre n. e. Predanja o Troji govore najpre o osnivanju grada i kraljevima koji su vladali Trojom do izbijanja Trojanskog rata, zatim o uzroku i toku desetogodišnje helenske opsade grada i razaranju Troje i, najzad, o sudbini preživelih helenskih i trojanskih junaka nakon rata.
Ovo je priča o Trojanskom ratu i herojima toga rata koju je zabeležio i preneo Nikolaj Albertovič Kun, ruski istoričar starogrčke kulture i jedan od najvećih autoriteta u toj oblasti.

Pošalji