trifid

TRIFID

Goran Skrobonja
"Trifid" je zbirka domaćih fantastičnih proza koja veoma dobro reprezentuje njene žanrovske vrhove. Pokrivajući, pre svega poslednju deceniju u stvaralaštvu tri pisca, kolekcija potvrđuje nesumnjivu vrednost naše fantastične beletristike. Proze Filipovića, Skrobonje i Kneževića ukazuju na unutarnje zrenje žanra fantastike i sigurno hvatanje suštinskog priključka sa nekim od savremenih tendencija u svetskoj fantastici.Dok Filipović u ovim storijama insistira na građenju ubedljivih fiktivnih univerzuma, alegorijski senceci savremene odnose u našem nacionalnom okruženju, Skrobonja pokazuje da mu je pre svega stalo do pripovedačkog ogledanja i samopotvrđivanja u različitim "prezrenim" žanrovima, postigavši vrhunske domete u hororu.Knežević u svojim pričama iz "Trifid" nesumnjivo ostvaruje natprosečne domete u standardnim oblicima fantastike sa nekim elementima horora."Trifid" je knjiga koju s puno poverenja možemo ponuditi i stranom čitaocu, kao izrazito kvalitetnu ličnu kartu fantastične beletristike.
Pošalji