tri života

TRI ŽIVOTA

Žoao Tordo
Neprekidno se sastajući s brojnim posetiocima, koji su u isto vreme bogati i uticajni, ali i opasni i ludi. Naratora romana težak splet životnih okolnosti iznenada uvlači u vrtlog zbivanja koja se odvijaju oko ovog povučenog čoveka, vodeći ga kroz mukotrpan posao, neizrecive i nezamislive tajne, putovanja, ljubavne doživljaje i ubistva, pred kojima sve postaje nevažno: porodica, moral, pa čak i život, sve dok nakon dvadeset i pet godina ne uspe da pronikne u deo ove misterije. Tri života su priča o ljudima obdarenim neverovatnom sposobnošću da budu povezani sa realnošću koja kao da svakog trenutka može da potone u bezdan, poput akrobate na žici.
Pošalji