tri stigme palmera eldriča

TRI STIGME PALMERA ELDRIČA

Filip K. Dik
"Tri stigmate Palmera Eldriča" je roman Filipa K. Dika koji na najupečatljiviji način prikazuje njegovu izmenjenu stvarnost. Dik u ovom romanu piše o borbi među dobavljačima halucinogene droge sa glavnom konkurencijom Palmerom Eldričom koji ima moć da iluzijom potisne stvarnost.
Podelite:

Filip K. Dik je je objavio na desetine romana gotovo podjednake vrednosti i kroz većinu provukao osnovnu nit svog pripovedanja: suočenje sa izmenjenim realnostima. Ambijenti su raz­novrsni, od klasične spejs-opere, preko egzotičnog tehnološkog hardvera i svetova bliske budućnosti do čisto parapsiholoških postavki, ali uvek je težište na ljudima, često na nekolicini glavnih junaka čije se sudbine prepliću na neočekivane načine.
„Tri stigmate Palmera Eldriča“ je najpotpuniji, najveći i najhu­ma­niji prikaz njegove gigantske centralne teme: izmenjenih stvar­no­sti. Dobavljači jedne halucinogene droge koja marsovskim ko­lonistima život čini podnošljivim moraju da se suoče sa zlokobnom i nemilosrdnom konkurencijom, Palmerom Eldričom, povratnikom sa međuzvezdanog putovanja, koji ima moć da iluzijom potpuno potisne stvarnost.

Pošalji