tri poeme

TRI POEME

Matija Bećković
Najpopularniji pesnik, jedan od najvećih u srpskoj poeziji u poslednjim decenijama 20. i prvim decenijama 21. veka, objavljuje u SKZ nove religiozno-filozofske poeme. Reč je produženim rimovanim strofama čije muzičko savršenstvo sugeriše lirsko shvatanje lične liturgije: poema je pesnikova služba Bogu, Bogorodici i poeziji. Stvoritelj sveta i čoveka stvorio je i dar da se o tom stvaranju – stvara, peva, slavi: Reč koja je Bog. Otud i Njegošev moto: ,,Šta je skupa ovo svekoliko / do opštega oca poezia."
Pošalji