tri pitanja kako da otkrijete moć u sebi i ovladate njome

TRI PITANJA - KAKO DA OTKRIJETE MOĆ U SEBI I OVLADATE NJOME

Barbara Emris, Migel Angel Ruis
Svi želimo da budemo najbolja moguća ljudska bića. Želimo da znamo šta smo uradili pogrešno i šta možemo da uradimo bolje. Želimo da na naša tajna pitanja bude odgovoreno i da vidimo kako se ti odgovori mogu primeniti i na život. Voleli bismo da otkrijemo istinu.

Svi možemo da upotrebimo nekoliko bisera mudrosti. Mudrost poboljšava naš odnos sa životom, sa istinom. Ona nam omogućava da se uzdignemo iznad naših strahova i zajedničkih uverenja. Daje nam volju da prođemo kroz nova vrata, a zatim i kroz sledeća.

A putovanje počinje s tri suštinska pitanja:
Ko sam ja?
Šta je stvarno?
Šta je ljubav?
Pošalji