tri lica lepote

TRI LICA LEPOTE

Mirko Zurovac

Lepota koja je rasula svoje darove... ističe autor... u beskrajnoj raznolikosti neponovljivih pojava stvarnog i mogućeg sveta, može se smisaono zahvatiti samo ako se posmatra u sva tri njena osnovna vida: suštinski lepo, prirodno lepo i umetnički lepo...Knjiga Mirka Zurovca je zrelo delo jednog estetičara, koji je uveren da u sferi estetskih i umetničkih vrednosti, to jest u sferi lepote, drugog oslona do osećanja nemamo ali, pri tom, ono što osećanje donosi, ne želi da ostavi u tami subjektivne neizvesnosti već nastoji da ga uzdigne na nivo refleksije i da od toga napravi pravu

Pošalji