treći isus

TREĆI ISUS

Dipak Čopra
U Trećem Isusu Dipak Čopra nudi odgovor koji je inspirativan, ali iosporava svakidašnja verovanja. Ne postoji jedan Isus, piše Čopra, već tri.Prvi je istorijski Isus, čovek od krvi i mesa, koji je živeo pre dve hiljadegodina. Drugi Isus je ličnost koja nikada nije postojala, ali koju je stvorilacrkva da predstavlja hiljade godina teologije i crkvenih učenja.Iza ovih konstrukcija stoji treći Isus, radikalni, mistični učitelj koji jepodučavao svoje sledbenike kako da izmene svet. U Trećem Isusu Čopraistražuje Isusovu pravu poruku, otkriva duhovnog vodiča velike dubine iinspiracije koji se obraća svakome ko veruje u značaj mira i ljubavi.
Pošalji