totalitet i beskonačnost

TOTALITET I BESKONAČNOST

Emanuel Levinas
Podelite:
Prvo istaknuto delo Emanuela Levinasa dovodi u pitanje zapadnoevropske ontologije i ističe prvenstvo bivstvujućeg u odnosu na bivstvovanje, Drugog u odnosu na isto, pravde u odnosu na slobodu, i otvara put ka Drukčijem od bivstva.
Pošalji