toma živanović kao pravni filozof

TOMA ŽIVANOVIĆ KAO PRAVNI FILOZOF

Milijan Popović
Podelite:

Toma Živanović (1884–1971) je legendarni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, pisac nezaobilaznih studija vezanih za krivično pravo. Profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu dr. Milijan Popović (1938) smatra da je gotovo opšte mišljenje da je Toma Živanović najistaknutiji pravnik i pravni filozof kod Srba, a dugo je bio prećutkivan.

Pošalji