toma semafordžija

TOMA SEMAFORDŽIJA

Dragan Todorović, Dragoljub B. Đorđević
Dvojac autora, Dragan Todorović i Dragoljub B. Đorđević donose nam nesvakidašnje sociološko istraživanje o životu tipičnog srpskog Roma. "Toma Semafordžija" predstavlja sociološki portret perača šoferšajbni, koji je formiran na osnovu decenijskog iskustva istraživača.

„Da se zna, naslovom i podnaslovom Toma Semafordžija – sociološki portret perača šoferšajbni, nastojim da ‘očešljam’ surovu stvarnost života tipičnog srpskog Roma. Želim da mu ime razglasim, da mu napišem posvetu. Ko je neutralan u istraživanju? Da li onaj kome je svejedno? Taj je nezainteresovan, nije neutralan. A mi smo zainteresovani i nije nam svejedno. Herbert Rid podseća nas na jednostavnu činjenicu, koju mnogi potiskuju, među njima i sociolozi odati kvantifikomaniji: ‘Ali, mi posedujemo i osećajnost pored čula, osećanja pored razuma.’

(…)

Portret je formiran na osnovu decenijskog primarnog iskustva istraživača. U tom periodu smo skoro svakodnevno posmatrali ponašanje brisača šoferšajbni na rasputici, često razgovarali na njegovom ‘radnom mestu’ ili za vreme pauza, fotografisali ga u različitim situacijama, prikupljali osnovne podatke o njemu od sabraće mu, koja ga dobro zna, kao i mišljenja vozača neroma. Prisan, intiman opis lika Tome Semafordžije izveden je u duhu thick description Kliforda Gerca. A da li se dogodilo ogromno nepoklapanje ili približno slaganje uvida, izloženih na prethodnim listovima, do kojih sam došao decenijskim svakodnevnim gviranjem kroz staklo auta u Tomu Semafordžiju i rezultata sistematskog empirijskog praćenja njegovog rada preklane, koje su sporeveli iskusni istraživači – D. Todorović, Jelena Dinić i Mladen Mitrović – čitaoci će ustanoviti čitanjem materijala iz ove knjige, koju stvaljamo na astal sociološkoj i široj čitalačkoj javnosti.“ – iz predgovora

Pošalji