to je ljubav, slepa sila ostroško trimirje 2

TO JE LJUBAV, SLEPA SILA - OSTROŠKO TRIMIRJE 2

Ljiljana Habjanović Đurović
U istinitoj priči To je ljubav, slepa sila, Ljiljana Habjanović Đurović piše o tri izuzetne žene u čije se živote umešao mladi knez Danilo, smatrajući da može da ima sve što poželi. Sigurno je da će se svako od nas, čitajući je, zamisliti i razmisliti o tome šta je zapravo ljubavi i šta krije njeno naličje.

Istinita i potresna priča o tri izuzetne žene i jednom muškarcu koji se umešao u njihove živote i promenio ih za uvek. On je bio mlad knez Danilo, silnik koji je smatrao da može i sme sve što hoće, a one jedna učena i otmena gospođica, Srpkinja iz Trsta, jedna snažna i čestita Crnogorka, koju je još u detinjstvu među drugima izdvojio sam Sveti Petar Cetinjski, i jedna čudesno lepa i veoma neobična devojka, poznata kao „Brđanska Vila“.

„TO JE LjUBAV, SLEPA SILA“ je priča o ljubavi i strasti. O gordosti. Grehu. Osveti. Praštanju. O prihvatanju volje Božje. O slepom odbijanju Njegove nedokučive milosti. Snažna, uzbudljiva i opominjuća priča o događaju koji je ostao zapisan u hronikama Ostroškog manastira. I o onome što je bilo posle. Priča koja podseća zašto je najgora srpska kletva: Dabogda se osilio!„TO JE LjUBAV, SLEPA SILA“ priča koja svedoči šta je čovek spreman da uradi zbog ljubavi. Ili zbog onoga za šta veruje da je ljubav. A šta je ljubav? Na ovo večno pitanje svako od junaka ove istinite drame ima svoj odgovor.„TO JE LjUBAV, SLEPA SILA“ je priča o nemirenju sa sudbinom. I o ceni koju žena mora da plati da ne bi izneverila svoje srce.

Pošalji