tito, mihailović i saveznici 1941 1945

TITO, MIHAILOVIĆ I SAVEZNICI 1941-1945

Valter Roberts
Podelite:

Ova knjiga, objavljena 1973. godine u SAD, istovremeno uz opšte odobravanje u zapadnoj štampi, prvobitno je bila negativno primljena u zvaničnim jugoslovenskim krugovima. U leto 1973. jugoslovenska vlada je uložila zvaničan protest protiv ove knjige vladi Sjedinjenih Američkih Država, kao i protestnu notu ambasadi SAD u Beogradu. Glavni pravac u kome je protest išao bio je da se Titov partizanski pokret izjednačava s pokretom otpora koji je organizovao Draža Mihailović. Po sudu partizana, njihov pokret bio je oslobodilačkog karaktera dok su Mihailovićeve trupe bile izdajničke i sarađivale sa okupatorom.

Pošalji