tišina i druge pesme

TIŠINA I DRUGE PESME

Brane Senegačnik

Senegačnikova lirika je jedna od retkih pojava slovenačkog pesništva gde se (još) čuva otvorenost ka potpuno drugom, transcendentnom, odnosno upravo se slutnja Apsoluta čini uslovom same mogućnosti njegove pročišćene lirike. Ova je istinski verna evropskoj metafizičkoj tradiciji koja se nije odrekla „vertikale“, jer je potpuno svesna da Lepo kao takvo uvek može biti samo Transcendentno. – Alen Širca

Pošalji