the monastery of bodjani manastir bođani

THE MONASTERY OF BODJANI - MANASTIR BOĐANI

Ljiljana Stošić
Bogato ilustrovana monografija o manastiru Bođani iz XV veka u Bačkoj eparhiji. U knjizi su predstavljeni istorija manastira, njegova arhitektura, jedinstveno zidno slikarstvo Hristofora Žefarovića, ikonopis, riznica i starine. Pored poglavlja o obnovi manastira autorka je za čitaoce priredila rečnik manje poznatih pojmova i spisak odabrane literature. Monografija je odštamapana bilingvalno na srpskom i engleskom jeziku.
Pošalji