the holy monastery of chilandar the serbian emperor s lavra

THE HOLY MONASTERY OF CHILANDAR THE SERBIAN EMPEROR"S LAVRA

Mile V. Pajić
Ova celovita monografija po svom konceptu predstavlja do sada jedinstveni poduhvat u našem izdavaštvu. Posle čitanja ove zanimljive knjige, svaki čitalac će pomisliti, bez obzira na prethodna saznanja ili iskustvo, da se vratio sa jednog neobičnog putovanja, posle koga će steći sasvim drugu predstavu o svetogorskom čudu i našem najsvetijem manastiru, Hilandaru.
Namenjena je širokoj čitalačkoj publici. Pisana jednostavnim i popularnim jezikom i stilom, obiluje podacima o istoriji Svete Gore i njenih dvadeset svetih manastira.
Pošalji