težnja ka top formi

TEŽNJA KA TOP FORMI

Isak Adižes
Podelite:
“Težnja ka Top formi” predstavlja svojevrstan nastavak knjige “Upravljanje životnim ciklusima preduzeća” i bliže ovetljava  Isak Adižesov program organizacione transformacije sa ilustracijama slučajeva uspešnih i neuspešnih firmi. Knjiga sadrži sistematizovan pregled najčešćih normalnih i nenormalnih problema karakterističnih za pojedine stadijume i generalne smernice za prilagođavanje stila upravljanja, organizacione strukture, strategije, ljudskih resursa, sistema nagrađivanja, planiranja i ciljeva. Knjiga se završava sa dva interesantna poglavlja koja govore o principima organizacione terapije i mitovima menadžmenta.
Pošalji