teški metal

TEŠKI METAL

Branko Anđić
Branko Anđić radnju svog romana Teški metal smešta između dva proleća 1980 - 1992. i u tom periodu analizira ideologiju bivše SFRJ, nadanja građana ove države i njihove privide. Teški metal prati junake kroz ovih dvanaest godina u kojima se jedna utopija raspršila na najgori mogući način.
Pošalji