terapeutske slikovnice pogrešno ponašanje boli 1 4

TERAPEUTSKE SLIKOVNICE – POGREŠNO PONAŠANJE BOLI 1-4

Tatjana Gjurković, Tea Knežević

Ove knjige će nekoj deci pomoći da povrate osećaj samopoštovanja, dok će drugoj biti prvi korak u izgradnji tog osećaja kao i pozitivne slike o sebi. Predstavaljamo vam nova izdanja iz serije ‘Podrška roditeljstvu’. Kroz ove knjige deca uče da prepoznaju emociju i da emocionalnu potrebu verbalizuju, uče da opšu i šta osećaju u svom telu i kako to da izraze. Kada deca razviju kapacitet da mogu da verbalizuju šta osećaju, tada se smanjuje potreba da to pokazuju kroz burne reakcije.

Nova serija edukativnih slikovnica iz edicije ‘Podrška roditeljstvu’ bavi se malo kompleksnijim i vrlo neprijatnim emocijama – krivicom, razočaranjem, poniženjem i postiđenošću.

Ove slikovnice su važne jer opisuju situacije u kojima će se većina dece nekada naći, a s naglaskom na to da se opiše i verbalizira dečja perspektiva, jer to je upravo ono što je deci uglavnom teško da razumeju i verbalizuju kada su preplavljeni emocijom.

Šta raditi kada je dete ljuto, tužno, posramljeno ili ljubomorno? Pronaći rešenje za takve dečije reakcije uvek je izazov za roditelje. Međutim, pre nego što krenemo da tražimo, trebalo bi da pomognemo detetu da razume sebe i svoje emocije.

Terapeutske priče o vuku, majmunčici, magarcu i kornjači pomažu deci da prepoznaju i imenuju emociju koju osećaju u sebi i nude načine kako da tu neugodnu emociju olakšaju. Priče su vrlo korisne i roditeljima jer će im dati smernice kako da u vaspitanju svoje dece izbegnu posramljivanje, kritiku ili ponižavanje koji ostavljaju neželjene posledice na detetov psiho-emocionalni razvoj. Na kraju svake knjige nalaze se stručni saveti sa korisnim uputstvima i informacijama o svakoj pojedinačnoj emociji.

Paket terapeutskih slikovnica „Podrška roditeljstvu“ o dečjim emocijama sadrži četiri slikovnice:

  • Kritika boli: Majmunčica se oseća postiđeno
  • Ruganje i odbacivanje bole: Magarac se oseća poniženo
  • Pogrešno ponašanje boli: Vuk oseća krivicu
  • Neispunjeno očekivanje boli: Kornjačica se oseća razočarano

Kroz jednostavne i zanimljive priče o životinjama deca će naučiti da prepoznaju, imenuju i olakšaju sebi osećanja stida, tuge, razočaranja, postiđenosti, krivice, ljutnje i ljubomore.

Kako slikovnice razvijaju empatiju kod dece?

05.01.2022.

Poklanjanje knjiga deci može imati mnogo veću funkciju od razvijanja vokabulara. Knjige su portali za avanturu, maštu i nova iskustva. Knjige mogu pomoći deci da razumeju i cene sebe i one oko njih, a kada vide likove i priče s kojima se povezuju, mogu razviti jači osećaj identiteta. Istraživanja takođe pokazuju da čitanje knjiga sa različitim likovima i pričama pomaže deci da razviju bolje razumevanje i uvažavanje ljudi drugačijih od njih samih. Detaljnije

Deca i učenje o emocijama - 5 važnih saveta

09.12.2021.

Ljudi često govore svojoj deci da koriste reči kada su uznemireni, jer se vrlo često kreće od pretpostavke da znaju šta osećaju i da to mogu verbalizovati. Međutim, ovo je pogrešna pretpostavka. Deci je uglavnom izuzetno teško da kažu šta osećaju jer mnogo puta ne znaju da nazovu osećaj koji doživljavaju. U nemogućnosti da verbalizuju svoja osećanja, deca vrlo često emocije izražavaju kroz bes i ljutnju. Detaljnije

Pošalji