tečem kao reka i druge pesme

TEČEM KAO REKA I DRUGE PESME

Olivera Šestakov
Četvrta knjiga poezije „Poema TEČEM KAO REKA i druge pesme“ Olivere Šestakov objavljena je u izdanju Kreativne radionice Balkan iz Beograda. Srž ove knjige čini poema TEČEM KAO REKA, po kojoj knjiga i nosi naziv. Poema se sastoji od 29 pevanja, u kojima se pesnikinja, izuzetnog senzibiliteta i snage, bavila večitim traganjem za smislom života, svesna neprekidnog kretanja u postojanju, jer je život nezaustavljiv i nepredvidljiv, kao reka.

Četvrta knjiga poezije „Poema TEČEM KAO REKA i druge pesme“ Olivere Šestakov objavljena je u izdanju Kreativne radionice Balkan iz Beograda. Srž ove knjige čini poema TEČEM KAO REKA, po kojoj knjiga i nosi naziv. Poema se sastoji od 29 pevanja, u kojima se pesnikinja, izuzetnog senzibiliteta i snage, bavila večitim traganjem za smislom života, svesna neprekidnog kretanja u postojanju, jer je život nezaustavljiv i nepredvidljiv, kao reka. Stihovi se nižu kao potreba za dostizanjem istine o suštini postojanja i neminovnosti ovozemaljske prolaznosti. Nezaustavljivi slapovi dubokih osećanja, razmišljanja, želja i, pre svega, svesnosti da je najveći oblik slobode u izazovu dostizanja jednostavnosti. Kao Singerov Golem, u neverovatnoj mreži životnih iskustava, pesnikinja teče rekom kroz sve faze života – teče patnju, teče radost, teče usamljenost... Zato Oliverine reči i teku kao reka – brzo, blistavo, mudro i neponovljivo. I poezija je kao reka, što dokazuje ova poema, a svako delo uvire u svog čitaoca.
Ostale 34 pesme svrstane su u drugo i treće poglavlje knjige, pod nazivima BUĐENjE SVITACA i NITI TIŠINE PLETEM. Nastale su iz sličnog raspoloženja i zaokružuju ovu knjigu ljubavnim, misaonim i duhovnim pesmama. Stih je razumljiv, lak i pitak i svaka pesma je kao izvor i kao potreba da se ugasi žeđ za ljubavlju, lepotom i saznanjem.
Ovi stihovi sigurno će da navedu čitaoca da i sam traga za onim najboljim u sebi.

Zbirka pesama TEČEM KAO REKA proglašena je za najbolju knjigu objavljenu 2017. godine u izboru Književne zajednice Jugoslavije iz Beograda.
 

Pošalji