tata, šta su anđeli

TATA, ŠTA SU ANĐELI?

Radonja Dubljević
Knjiga „Tata šta su anđeli“, poznatog advokata i publiciste dr Radonje Dubljevića, koja uprkos naslovu nema nikakvu korelaciju sa religijom već je reč o univerzalnom sukobu između političkog poretka i čovekove slobode. Autor dokazuje da i stari i novi autori smatraju da legitimnost svake vlasti zavisi od razrešavanja odnosa između slobode i političkog poretka. Nakon svakog teksta sledi razgovor sa ćerkom. Sama tema razgovora istovremeno je tema teksta.
Podelite:

Knjiga „Tata šta su anđeli“, poznatog advokata i publiciste dr Radonje Dubljevića, koja uprkos naslovu nema nikakvu korelaciju sa religijom već je reč o univerzalnom sukobu između političkog poretka i čovekove slobode. U knjizi su obuhvaćeni tekstovi ovog autora objavljivani u periodu od 1999. do 2015. godine u srpskim i crnogorskim listovima Danas, Republika, Pobjeda i Crnogorski književni list. Pozivajući se na množinu autora i njihovih teorija od Hobsa i Mila do Habermasa i Zaumana, autor dokazuje da i stari i novi autori smatraju da legitimnost svake vlasti zavisi od razrešavanja odnosa između slobode i političkog poretka. To razrešenje morabiti u korist slobode ako se želi puna legitimnost vlasti. Poredak je legitiman ako afirmiše sistem vrednosti u čijem je središtu sloboda. Sloboda postavlja izvesne zahteve pred političku vlast. To znači da vlast nije legitimna na osnovu same činjenice da postoji i da je obezbedila poslušnost građana, već se njeni akti cene, na primer, i na osnovu činjenice da li je sloboda izražavanja mišljenja, kao osnovna sloboda koja je uslov drugih sloboda i prava čoveka, priznata i ostvarena ili ne. Nakon svakog teksta sledi razgovor sa ćerkom. Sama tema razgovora istovremeno je tema teksta. Razgovor sa ćerkom je zapravo fina i potpuna literarna forma, čija je funkcija da bude svojevrsni uvod u složenu materiju koja se u tekstu obrađuje stručnim, ali ipak razumljivim jezikom i za one koji nisu pravnici. Dubljevićeva knjiga predstavlja nov doprinos našoj političko-pravnoj teoriji. Pisana popularnim stilom, svakako će naići na pozitivan prijem osim kod naučno-stručne i kod najšire čitalačke publike. Zlatoje Martinov

Pošalji