tamno skeniranje

TAMNO SKENIRANJE

Filip K. Dik
"Tamno skeniranje" je roman Filipa K. Dika u kome se bavi transformacijama svesti. Dik realnističnim tonom kritikuje pojave poput kapitalizma i pritiska države na mentalno stanje čoveka smeštajući ih u budućnost. "Tamno skeniranje" čitaoca uvlači da aktivno učestvuje u uzbudljivim potragama i zato je ovo roman koji se ne ispušta oz ruku.

„Tamno skeniranje“ je još jedno inteligentno i vizionarsko delo Filipa K. Dika koje se bavi izmenjenim stanjima svesti. Svoju prepoznatljivu mračnu atmosferu ovaj autor gradi oko kulture droge u Kaliforniji početkom devedesetih, i načinom na koji narkotici postaju aktivni element međuljudskih i društvenih odnosa.

I u ovom romanu, ubedljivim realističnim stilom, Dik stavlja svoj futuristički pečat na teme kao što su uticaji kapitalizma i državne opresije na mentalno i duhovno stanje pojedinca. Takođe, ova knjiga razotkriva sav apsurd i licemerstvo “ratova protiv droge” koji se i danas vode. Filip K. Dik u „Tamnom skeniranju“ dovodi u pitanje identitete svojih junaka, čime otvara pred čitaocima pregršt pitanja za čijim se odgovorom traga kroz dinamičnu radnju, i završava se u razotkrivanju odnosa moći koji i van ovog teksta određuju našu svakodnevicu.

Pošalji