talasići (wavelets)

TALASIĆI (WAVELETS)

Radunović Desanka
Knjiga "Talasići (Wavelets)", autor: Desanka radunović, ima za cilj da uputi čitaoca samo u osnove teorije talasića i naznači neke oblasti u kojima se oni već uspešno primenjuju. "Talasići (Wavelets)" se bave velikim brojem tema koje su svrstane u sedam poglavlja: pojam i teorija talasića, transformacija, multirezolucija, filtri, osobine talasića, reprezentacija talasićima i primeri talasića
Pošalji