talasi

TALASI

Virdžinija Vulf

Inovativan i duboko poetičan roman Talasi mnogi smatraju remek-delom svetske književnosti. Radnja u ovom eksperimentalnom romanu prati živote šest prijatelja od detinjstva do starosti, pravec´i paralele sa obalom koju zapljuskuju talasi i promenljivim položajem Sunca, plime i oseke. Svih šest glasova, tri muška i tri ženska, telepatski su isprepleteni, i kako razumevanje životnih iskušenja raste, oni se stapaju u čudesnu harmoniju, razumevajući ne samo neizbežnu smrt pojedinaca vec´ i večno živu prošlosti u sadašnjosti.
Pa ipak, život je prijatan i podnošljiv. Posle ponedeljka dolazi utorak, pa opet sreda. Svaka godina ostavi svoj trag u čoveku; osećanje sopstvenog identiteta se učvrsti; dok nadrastanje upija u sebe bol. A čovečiji duh reaguje iIi miruje, miruje da opet reaguje uz sve veći žamor i postojanost; dok ne ukroti groznicu i užurbanost mladosti, i čitavo biće ne počne da liči na oprugu u satu koja se ravnomerno skuplja i opruža. Kako brzo proteče struja života od januara do decembra! Nosi nas bujica stvari na koje smo se toliko svikli da više za nas nemaju senke. Plovimo, plovimo... Potreban mi je neko čiji duh seče kao satara na panju; za koga je vrhunac apsurda uzvišen, koji ume da obožava i pertlu na cipeli. Kome da otkrijem preku potrebu svoje strasti?

Talasi Virdžinije Vulf

09.01.2023.

Virdžinija Vulf bila je engleska književnica, jedan od ključnih autora narativnog modernizma i osnivač feminističke književne kritike. Detaljnije

Pošalji