tako sam govorio

TAKO SAM GOVORIO

Dušan Kosović
Možda će mojim čitaocima, ipak, biti neobično kako sam gotovo u kontinuitetu komentarisao teme ne samo iz mog profesionalnog djelokruga već i iz ovdašnje društvene stvarnosti. I pored toga što sam decenijama bio u inostranstvu, na strani, neprekidno sam pratio šta se ovdje dešavalo. Tokom tranzicione krize, ratova i sankcija od devedesetih godina prošlog vijeka, svake godine sam dolazio i u Srbiju i u Crnu Goru. Moja životna priča u velikoj mjeri ticala se odlazaka i povrataka. I kad nijesam bio ovdje, bilo je to prisustvo odsutnog. Pripadnost je učinila svoje, pripadnost svojima.
Pošalji