tajni govor tela
440 rsd550 rsd
Ušteda 110 rsd (20%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

TAJNI GOVOR TELA

Aleksandar Josipović
Podelite:
Nova knjiga Aleksandra Josipovića, najintrigantijeg sudije Plesa sa zvezdama!!!Osnova međuljudskih odnosa jeste komunikacija! Suštinska težnja čoveka jeste da se izrazi, da shvati i da bude shvaćen, da se na taj način poveže sa drugim ljudima, da stvori neku zajednicu itd. Komunikacija je oduvek bila bitan uslov za život i obavljanje poslova unutar zajednice – ona je osnova i uslov uspeha svih međuljudskih odnosa, kako privatnih tako i poslovnih. …U savremenom svetu ne postoji način da ne komuniciramo. Komuniciranje je jedno od najsloženijih, najobuhvatnijih i svakako najdinamičnijih i najatraktivnijih odnosa u ljudskom društvu…Za većinu ljudi pojam neverbalna komunikacija se odnosi na komunikaciju koja se ostvaruje drugim sredstvima mimo reči. Neverbalna komunikacija jeste vrsta uglavnom spontane, ali i namerne komunikacije, kojom osobe bez reči – gestovima, načinom držanja tela, izrazom lica, pogledom ili bojom glasa – izražavaju i razmenjuju namere, emocije, raspoloženje, stavove ili želje.
Pošalji