tajna informacija o snazi i stanju kineske države

TAJNA INFORMACIJA O SNAZI I STANJU KINESKE DRŽAVE

Sava Vladislavić
Najvažniji literarni rad grofa Save Vladislavića Raguzinskog, jednog od najznačajnijih Srba svoga vremena, napokon je dostupan i na njegovom maternjem jeziku, 280 godina od nastanka. "Tajna informacija o snazi i stanju kineske države" je kapitalno delo, namenjenoj caru - Petru Velikom, odnosno carici - Katarini Velikoj i malom broju najviših državnih velikodostojnika posvećenih u tajne diplomatije ondašnje Rusije, za našu kulturu predstavlja isto što i „Milion" Marka Pola za italijansku. Nakon višegodišnjeg traganja, priređivač Vladimir Davidović tekst je pronašao u časopisu „Ruski vesnik", gde je 1842. izašao u dva nastavka, čiji je reprint objavljen uporedo sa prevodom na srpski.
Pošalji